Summer Radio FM调频·汽车·露营音乐节 「乐营淀山湖国际营地站」 2020.10.17-10.18

城市:

苏州

时间:

2020-10-17 周六 10:00

场地:

乐营淀山湖国际营地

江苏省昆山市淀山湖镇东梅路33号乐营国际营地中央草坪查看地图

音乐人:

Hanyi&Liz DJ SHERRY 罗小黑 LOCOMOTIVE CITY Z 琳大侠 Hanyi&Liz音乐现场 Violte乐队 在下河伯 李海涛 消毒剂乐队

分享:

选择票品

 • 「自由」单人露营票

  ¥199

  ¥299

 • 「结伴」双人露营票

  ¥299

  ¥399

 • 「停靠」汽车露营套票

  ¥799

  ¥999

 • 「野奢」营位套票

  ¥999

  ¥1199

 • 「豪华野奢」营位套票

  ¥1119

  ¥1299

 • 「乐营」澳式房车营位套票

  ¥1399

  ¥1599

 • 「成群」露营团购套票

  ¥2599

  ¥2796

注:该票品将在2020-09-30 00:00停止售票!

此票为电子票,演出现场核对您购票时所留的姓名、手机号和购票数量即可入场;购票成功后非演出更改、延期或取消,均不予退换票品

您已选择

2020-10-17 周六 10:00 ¥199

推荐使用微信扫码直接购票,方便快捷!

02.jpg

project_picture_16009509224029.jpg

project_picture_16009509323521.jpg

project_picture_16009509342012.jpg

project_picture_16009509490966.jpg

project_picture_16009509519651.jpg

project_picture_16009509605859.jpg

project_picture_16009509623098.jpg

project_picture_16009509683071.jpg

project_picture_16009509752696.jpg

project_picture_16009510109005.jpg

project_picture_16009510162527.jpg

project_picture_16009510223137.jpg

project_picture_16009510294962.jpg

project_picture_16009510353318.jpg

project_picture_16009510443927.jpg

project_picture_16009510518854.jpg

project_picture_16009510553268.jpg

project_picture_16009510639424.jpg

project_picture_16009510674246.jpg

project_picture_1600951072843.jpg

project_picture_16009510800406.jpg

project_picture_16009510870362.jpg

project_picture_16009510926088.jpg

project_picture_16009511139781.jpg

project_picture_16009511198485.jpg


项目评论

【乐童提醒】近期出现很多在评论区低价转票的不法分子,请大家不要轻信低价票的存在!
 • 加载中,请稍候...

联系乐童

400-889-0265

info@musikid.com

@乐童音乐客服

周一至周五  10:30-18:30